Slide Clara Ruizendaal

Specialisaties

Clara is publicerend auteur en storyteller. Ze is vanaf de jaren negentig baanbrekend werkzaam geweest als epigenetisch orthomoleculair holistisch specialist en kindertherapeut. s s s s s
Gewoon een leuk mens

Over Clara

Clara Ruizendaal was vanaf begin jaren ’90 de pionier in holistische therapie. In haar instituut behandelde ze samen met de door opgeleide therapeuten 400 tot 600 cliënten per week. Dit met haar eigen ontwikkelde therapie en visie in het behandelen van klachten en ziekten. Ze behandelde de klachten van haar cliënten tegelijkertijd op fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch en spiritueel niveau. Ze wist klachten met elkaar te verbinden om zo de vicieuze cirkel te doorbreken. Ze werkte destijds al als één van de eersten, op zeer grote schaal met hoogwaardige ecologische onbewerkte voeding en supplementen. Ze is ervan overtuigd dat goede voeding de absolute grondslag is voor een gezond lichaam en gezonde geest.

Op tv

Met haar therapie had ze dermate veel succes dat zij verschillende keren op TV werd uitgenodigd en allerlei bladen over haar schreven. De grote landelijke doorbraak was de uitzending van Barend en Witteman in 1998, haar instituut had vanaf dat moment landelijke bekendheid. Ook cliënten uit Europa wisten de weg naar het instituut te vinden.

Boek 'Eigen-Wijsheid'

In 1997 bracht uitgeverij Andromeda haar eerste boek uit “Eigen-Wijsheid”. Biografisch geschreven maar uitgebreid vermengd met haar visie over het holisme, epigenetische orthomoleculaire therapie, voeding en spiritualiteit. Uit de reacties van lezers bleek dat velen het boek in één adem hebben uitgelezen en vonden het een echte eye-opener. In dit boek schreef zij al over intoleranties voor voeding en de effecten op de gezondheid. Maar ook over huilbaby’s, hoog-sensitieve kinderen, hoe suiker je gezondheid ondermijnt, E-nummers, snelle koolhydraten en hun effecten op de hormonen en het ontstaan van candida, hypoglykemie, insulineresistentie en diabetes. Ook behandelde zij succesvol mensen met zeer ernstige ziekten en klachten. Daarnaast specialiseerde zij zich in het behandelen van huilbaby’s, kinderen met eczeem, autisme en ADHD. Ook de kinderen werden holistisch behandeld omdat bovenstaande ziektebeelden vaak gepaard gaan met vele faalangsten en vele aanverwante problemen.

Clara Ruizendaal Instituut

In haar instituut (Clara Ruizendaal instituut) werd een voor jouw uniek dieet voorgeschreven door middel van een IGG test uit het bloed. Ook werd de vitamine- en aminozurenstatus uit het bloed en de urine getest. Destijds was dit voor 95 procent van de Nederlandse bevolking vernieuwend. Zeker als je naar aanleiding van een persoonlijk dieet dan ook nog eens 10 verschillende supplementen moest bijslikken. Clara Ruizendaal was haar tijd ver vooruit in haar visies. De gezondheiddiëten die bestonden uit ecologische onbewerkte voeding en tenminste vrij van suiker, snelle koolhydraten, gluten en melkproducten, hadden heel veel succes. Haar cliënten vielen af in gewicht en werden verlost van de vele klachten en ziekten, waarbij een normaal medische interventie weinig of geen blijvend succes had. Destijds was het slikken van veel supplementen echter zo ongewoon dat Clara ook om haar vernieuwende visies soms niet begrepen werd, vooral over de aantallen suppleties die werden voorgeschreven. Nu in 2020 is gelukkig is het slikken van suppleties zeer normaal geworden en neemt ieder bewust mens wel dagelijks wat vitaminen om de tekorten in onze voeding aan te vullen. Het is kenmerkend voor Clara dat al haar visies van bijna 30 jaar geleden, in het laatste decennia wetenschappelijk bewezen worden als een juiste visie, zo vooruitstrevend was Clara. Ook gelukkig dringt deze kennis door in de normaal medische wereld en werken duizenden therapeuten momenteel met supplementen en voeding. Het werken met huilbaby’s was haar grootste passie. Daar er amper tot geen wetenschappelijk onderzoek hierin gedaan was, werkte zij volkomen intuïtief met de baby’s en hun ouders. Het succes was gegarandeerd, de baby’s hielden op met huilen en de ouders konden eindelijk op hun roze wolk samen met hun rustige baby. Jaren later heeft zij wetenschappelijk onderzoek gedaan naar haar eigen methode van destijds. Ze wilde bewezen zien of zij destijds de juiste behandelmethode had toegepast. Dit bleek 100 procent juist te zijn, dit onderzoek kunt u ook lezen op deze website.

Transformatie- en innerchild deskundige

Early life stress is een grote reden waarom de mens later in het leven gezondheidsklachten ontwikkeld. Clara begreep dit in 1992 al, ook al had destijds bijna nog nooit iemand echt de link gelegd tussen het psyche en de lichamelijk klachten. Ze behandelde haar cliënten ook op emotioneel en mentaal niveau, tegelijkertijd met voedingsinterventies, om deze early life stress die als kind was ervaren, op te lossen.

Daarnaast heeft Clara een aanvullende specialisatie, namelijk het ontwikkelen van bewustzijn in het algemeen en het vergroten van spiritualiteit. Dit om de mens een veel grotere kwaliteit van leven te geven via inzicht in zichzelf. Inzichten in het leven wat geleid wordt, de keuzes die daarin zijn gemaakt en het psychische vaak onnodige lijden. In de therapie werden standaard coaching sessies opgenomen waar zij samen met haar cliënten de emotionele of karmatische reden van ziekte onderzocht naast de fysieke oorzaak. Door haar jarenlange ervaring hierin is zij ook een transformatie en innerchild deskundige geworden en gaf zij vele workshops. Ook trainde en coachte zij menig management, teams en directeuren in bedrijven met dezelfde visies.

Revalideren

In 2008 kreeg zij een ernstig auto-ongeval, waar een lange revalidatie op volgde, dit om enigszins weer te kunnen gaan zijn wie ze ooit was. Door dit auto ongeval heeft ze diverse fysiek letsels opgelopen, maar ook hersen- en hypofyse-letsel, welke beiden helaas zes jaar later pas werden gediagnosticeerd. Clara kreeg al dit letsel omdat zij haar pleegzoon van drie jaar, die bij haar in de auto zat, redde van een wisse dood. Ze had door dit letsel amper geheugen, sprak heel moeilijk, kon zeer moeilijk schrijven en invalideerde door de misdiagnoses tot een totaal bedlegerige patiënt, die zelfstandig geen traptrede meer op kon. Zelfs een rolstoel was nodig om haar te kunnen verplaatsen. Door haar hersenletsel kon ze niet meer bij haar eigen kennis en kon ze zichzelf zodoende niet helpen. Haar hoofd was een grote lege, maar toch zeer chaotische warboel, waar ze feiten niet meer kon ophalen. In de ochtend als ze wakker werd had ze alleen al anderhalf uur nodig om zichzelf te kunnen herinneren. Eind 2013 was haar situatie totaal uitzichtloos en besloot ze euthanasie te willen plegen. Door de chronische ernstige zenuwpijnen en het gevoel dat iedere cel in haar lichaam aan het sterven was, wist ze dat haar tijd in deze wereld niet lang meer zou zijn. Er moest een wonder gaan gebeuren. Haar partner van destijds nam haar zo goed en kwaad als het kon mee op een cruise. Daar zij grote delen van de dag in een donkere kamer verbleef met oordopjes in en een oogmasker voor om de ernstige overprikkelingen tegen te gaan, zag zij op dit schip (grotendeels vanuit de cabine) het leven weer. Ze besloot weer te gaan vechten en schreef maandenlang dagelijks met veel moeite al haar klachten op en probeerde dit keer op keer te lezen. Ze wist dat wanneer ze dit maar onvermoeid bleef doen, haar kennis van toen op zou sijpelen en haar een hint zou kunnen geven. Zo gebeurde het dat na maanden ineens het woord “hormonen” in haar opkwam. Ze googelde twee woorden, “hormonen en ongeval” en vernam zo dat door een grote klap op het hoofd, (ze was met haar hoofd tegen het dak van de auto aangeslagen) de hypofyse kon uitvallen. Er was een zeer gespecialiseerde arts in België die haar onmiddellijk wilde zien na het lezen van een email over haar klachten. Na grondig testen van de hypofyse bleek ze hypofysaire insufficiëntie te hebben en zo begonnen de eerste stappen tot herstel tot het niveau van nu.

Drie uur per dag

Een jaar later kwam daar de diagnose van drievoudig hersenletsel gesteld door het instituut Brai2n te Antwerpen bovenop. Overigens raad ik dit instituut voor een ieder aan met ongedefinieerde hersenproblemen. Na jaren door soms maar een paar minuten per dag, zo weinig energie had ze, zichzelf te pushen tot verbetering, heeft zij Inmiddels al haar kennis weer terug. Schrijven heeft inmiddels een niveau bereikt waardoor het nu als een eerste uitlaatklep kan dienen, maar ook omdat zij voornamelijk intuïtief schrijft. Zij ontdekte dat dit meer automatisme kent, dan wanneer zij dit totaal via haar brein laat lopen. Om die reden heeft zij gekozen voor een blogsite. De website is bedoeld om alle kennis die zij in alle jaren in de holistisch-alternatieve gezondheidszorg en bewustzijnsontwikkeling heeft opgedaan, te delen met het publiek. Maar vooral ook om mensen te helpen, de zich in een zelfde uitzichtloze situatie bevinden waarin zij zelf zich bevond. Om zodoende ook een verbetering in hun gezondheid te kunnen bewerkstelligen. Hersenen die beschadigd zijn, daar kun je nog steeds iets mee, mits je het goed doet. Alles wat beschadigd is en iedere ziekte of klacht kun je nog iets mee. Clara heeft dit meermalen bewezen bij duizenden cliënten, in het verleden, maar ook zeker in haar eigen letsel en gezondheid. Ook met blijvende klachten is functioneren mogelijk, waarin het niet hebben van een slachtofferpatroon en verantwoordelijkheid nemen, essentieel is. Met een goede wil, veel positiviteit, inzicht, discipline, een sterk karakter, juiste voeding, supplementen, hormoon- en immuuntherapie heeft zij
In de meest uitzichtloze situaties is er altijd nog vooruitgang boeken, zij geloofd daar heilig in. Met haar eigen verhaal en haar opgedane kennis hoopt ze de lezer te inspireren om bewuster en gezonder te willen zijn.

Be healthy, be conscious, be wise

Clara Ruizendaal is het platform voor epigenetische, orthomoleculaire en holistische therapie.

Social Media